Tento stroj je navržen pro navíjení tkaných, dvouosých nebo víceosých tkanin z materiálů, jako jsou skleněná, aramidová, uhlíková vlákna atd. Nastavením všech hlavních parametrů navíjení lze navinout dokonalé role přizpůsobené vlastnostem materiálu. Vysoké hustoty lze dosáhnout vysokým středovým a povrchovým navíjecím napětím v kombinaci s řízeným povrchovým přítlakem. Více…

Formátovací převíječka je určena k převíjení široké škály materiálů, od skelných síťovin a netkaných textilů po vysoce technologicky vyspělé kompozitní materiály a nanomateriály. Je vyvinuta pro snadné vestavbu do nepřeberného množství technologií dle požadavků zpracovatelského průmyslu jako je například potisk, laminace či nanášení dodatečných vrstev. Řídicí systém a SW převíječky je založen na nejnovějších technologiích firmy Siemens a je připraven pro integraci do nadřazených řídících systémů. Bezpečnostní koncepce respektuje všechny příslušné normy a vytváří maximálně bezpečné pracovní podmínky pro obsluhu a údržbu. Více…

Univerzální převíječka je navržena pro práci s vysokou výrobní rychlostí a pro práci s velkými průměry balíků až o průměru 2,4m.  Převíječka zvládá převíjet široké škály materiálů, od rohože ze skleněného vlákna a skelných síťovin a netkaných textilů po vysoce technologicky vyspělé materiály.  Převíječka slouží k řízenému převíjení, inspekci materiálu, příčnému řezání, podélnému řezání, tepelnému a tlakovému slepování rohože ze skleněného vlákna nebo jiných materiálů. Převíječka a její hlavní části se často umisťují jako samostatný stroj vedle dalších technologii výroby například skleněných rohoží. Nejčastěji se převíječka používá jako kontrolní stroj k nepřetržité navíječce skleněných rohoží, kde lze velmi snadně role materiálu s vadami opravovat a tím získávat další kvalitní role materiálu. Více…

Navíječka CSM se používá pro převíjení navíjení rohože ze skleněných vláken a je umístěna na konci linky CSM (chopped strand mat). Navíječku lze navrhnout podle požadavků našich zákazníků – od základního uspořádání navíječky až po plně automatické uspořádání navíječky včetně části pro manipulaci s obalem a hřídelí.
Navíječka CSM je navržena pro práci s vysokou výrobní rychlostí a pro získání velkých průměrů balíčků. Zařízení může být vybaveno libovolnými funkcemi, jako jsou: plně automatické podávání při náběhu, ořezávač,  rychlé a plynulé změny šířky, rovnání hrany pro rohožový svitek, in-line příčný řez a možnost odběru vzorků.
Protože automatická navíječka CSM je velmi velký a složitý stroj, je vždy přizpůsobena vašim konkrétním potřebám. Rádi s vámi projednáme všechny výrobní parametry a požadavky. Více…

Navíječka i Jumbo navíječka slouží k nepřetržitému řízenému navíjení, inspekci, příčnému a podélnému řezání rohože ze skleněného vlákna nebo jiných materiálů. Navíječka a její části se umisťují za technologii výroby skleněné rohože. Navíječku lze navrhnout podle individuálních požadavků našich zákazníků – od základního vybavení až po plně automatické uspořádání, kde můžou být obsaženy sekce pro manipulaci s obalem, hřídelí, až po balící linku konečného produktu. Rohož materiálu je navinuta na papírové dutinky různých průměrů. Nejčastější průměry jsou 6“, 8“10“a 12“. Více…

Automatická převíječka slouží k plně automatickému převíjení velkých rolí – velkonábalů na menší role, odříznutí navinuté části a zalepení volného konce. Na dutinku je tisknut přednastavený kód. Délka mřížky v roli je určena technologickým návodem pro daný typ stavební mřížky. Formátování probíhá automaticky, obsluha pouze doplňuje velkonábaly mřížek, dutinky do zásobníku a náplně tiskáren, frikčního zakladače a aplikace lepidla. Více…