TCW-600 je inovativní stroj na nepřetržité navíjení materiálů do šířky 500 mm přicházející například z extrudéru.

Kontinuální navíjení je zajištěno pomocí turretu se dvěma střídajícími se navíjecími trny.  Každé rameno turretu je vybaveno navíjecím trnem. Jakmile se jedna strana zaplní, turret se plynule otočí okolo centrální osy a nahradí dokončený návin za druhý, prázdný navíjecí trn, přičemž se automaticky  provede precizní příčný odřez materiálu.

Pohony a elektronické řízení stroje jsou ve standardním provedení na bázi komponent společnosti SIEMENS (PLC CPU 1510SP F-1 PN,  Simatic S120) zaručující vynikající výkon a přesnost.Více…

Tento stroj je navržen pro navíjení tkaných, dvouosých nebo víceosých tkanin z materiálů, jako jsou skleněná, aramidová, uhlíková vlákna atd. Nastavením všech hlavních parametrů navíjení lze navinout dokonalé role přizpůsobené vlastnostem materiálu. Vysoké hustoty lze dosáhnout vysokým středovým a povrchovým navíjecím napětím v kombinaci s řízeným povrchovým přítlakem. Více…

Formátovací převíječka je určena k převíjení široké škály materiálů, od skelných síťovin a netkaných textilů po vysoce technologicky vyspělé kompozitní materiály a nanomateriály. Je vyvinuta pro snadné vestavbu do nepřeberného množství technologií dle požadavků zpracovatelského průmyslu jako je například potisk, laminace či nanášení dodatečných vrstev. Řídicí systém a SW převíječky je založen na nejnovějších technologiích firmy Siemens a je připraven pro integraci do nadřazených řídících systémů. Bezpečnostní koncepce respektuje všechny příslušné normy a vytváří maximálně bezpečné pracovní podmínky pro obsluhu a údržbu. Více…

Univerzální převíječka je navržena pro práci s vysokou výrobní rychlostí a pro práci s velkými průměry balíků až o průměru 2,4m.  Převíječka zvládá převíjet široké škály materiálů, od rohože ze skleněného vlákna a skelných síťovin a netkaných textilů po vysoce technologicky vyspělé materiály.  Převíječka slouží k řízenému převíjení, inspekci materiálu, příčnému řezání, podélnému řezání, tepelnému a tlakovému slepování rohože ze skleněného vlákna nebo jiných materiálů. Převíječka a její hlavní části se často umisťují jako samostatný stroj vedle dalších technologii výroby například skleněných rohoží. Nejčastěji se převíječka používá jako kontrolní stroj k nepřetržité navíječce skleněných rohoží, kde lze velmi snadně role materiálu s vadami opravovat a tím získávat další kvalitní role materiálu. Více…

Navíječka CSM se používá pro převíjení navíjení rohože ze skleněných vláken a je umístěna na konci linky CSM (chopped strand mat). Navíječku lze navrhnout podle požadavků našich zákazníků – od základního uspořádání navíječky až po plně automatické uspořádání navíječky včetně části pro manipulaci s obalem a hřídelí.
Navíječka CSM je navržena pro práci s vysokou výrobní rychlostí a pro získání velkých průměrů balíčků. Zařízení může být vybaveno libovolnými funkcemi, jako jsou: plně automatické podávání při náběhu, ořezávač,  rychlé a plynulé změny šířky, rovnání hrany pro rohožový svitek, in-line příčný řez a možnost odběru vzorků.
Protože automatická navíječka CSM je velmi velký a složitý stroj, je vždy přizpůsobena vašim konkrétním potřebám. Rádi s vámi projednáme všechny výrobní parametry a požadavky. Více…

Navíječka i Jumbo navíječka slouží k nepřetržitému řízenému navíjení, inspekci, příčnému a podélnému řezání rohože ze skleněného vlákna nebo jiných materiálů. Navíječka a její části se umisťují za technologii výroby skleněné rohože. Navíječku lze navrhnout podle individuálních požadavků našich zákazníků – od základního vybavení až po plně automatické uspořádání, kde můžou být obsaženy sekce pro manipulaci s obalem, hřídelí, až po balící linku konečného produktu. Rohož materiálu je navinuta na papírové dutinky různých průměrů. Nejčastější průměry jsou 6“, 8“10“a 12“. Více…

Automatická převíječka slouží k plně automatickému převíjení velkých rolí – velkonábalů na menší role, odříznutí navinuté části a zalepení volného konce. Na dutinku je tisknut přednastavený kód. Délka mřížky v roli je určena technologickým návodem pro daný typ stavební mřížky. Formátování probíhá automaticky, obsluha pouze doplňuje velkonábaly mřížek, dutinky do zásobníku a náplně tiskáren, frikčního zakladače a aplikace lepidla. Více…