TCW-600 je inovativní stroj na nepřetržité navíjení materiálů do šířky 500 mm přicházející například z extrudéru.

Kontinuální navíjení je zajištěno pomocí turretu se dvěma střídajícími se navíjecími trny.  Každé rameno turretu je vybaveno navíjecím trnem. Jakmile se jedna strana zaplní, turret se plynule otočí okolo centrální osy a nahradí dokončený návin za druhý, prázdný navíjecí trn, přičemž se automaticky  provede precizní příčný odřez materiálu.

Pohony a elektronické řízení stroje jsou ve standardním provedení na bázi komponent společnosti SIEMENS (PLC CPU 1510SP F-1 PN,  Simatic S120) zaručující vynikající výkon a přesnost.Více…

Tento stroj je navržen pro navíjení tkaných, dvouosých nebo víceosých tkanin z materiálů, jako jsou skleněná, aramidová, uhlíková vlákna atd. Nastavením všech hlavních parametrů navíjení lze navinout dokonalé role přizpůsobené vlastnostem materiálu. Vysoké hustoty lze dosáhnout vysokým středovým a povrchovým navíjecím napětím v kombinaci s řízeným povrchovým přítlakem. Vice…

Formátovací převíječka je určena k převíjení široké škály materiálů, od skelných síťovin a netkaných textilů po vysoce technologicky vyspělé kompozitní materiály a nanomateriály. Je vyvinuta pro snadné vestavbu do nepřeberného množství technologií dle požadavků zpracovatelského průmyslu jako je například potisk, laminace či nanášení dodatečných vrstev. Řídicí systém a SW převíječky je založen na nejnovějších technologiích firmy Siemens a je připraven pro integraci do nadřazených řídících systémů. Bezpečnostní koncepce respektuje všechny příslušné normy a vytváří maximálně bezpečné pracovní podmínky pro obsluhu a údržbu. Více…

Univerzální převíječka je navržena pro práci s vysokou výrobní rychlostí a pro práci s velkými průměry balíků až o průměru 2,4m.  Převíječka zvládá převíjet široké škály materiálů, od rohože ze skleněného vlákna a skelných síťovin a netkaných textilů po vysoce technologicky vyspělé materiály.  Převíječka slouží k řízenému převíjení, inspekci materiálu, příčnému řezání, podélnému řezání, tepelnému a tlakovému slepování rohože ze skleněného vlákna nebo jiných materiálů. Převíječka a její hlavní části se často umisťují jako samostatný stroj vedle dalších technologii výroby například skleněných rohoží. Nejčastěji se převíječka používá jako kontrolní stroj k nepřetržité navíječce skleněných rohoží, kde lze velmi snadně role materiálu s vadami opravovat a tím získávat další kvalitní role materiálu. Více…

Navíječka CSM se používá pro převíjení navíjení rohože ze skleněných vláken a je umístěna na konci linky CSM (chopped strand mat). Navíječku lze navrhnout podle požadavků našich zákazníků – od základního uspořádání navíječky až po plně automatické uspořádání navíječky včetně části pro manipulaci s obalem a hřídelí.
Navíječka CSM je navržena pro práci s vysokou výrobní rychlostí a pro získání velkých průměrů balíčků. Zařízení může být vybaveno libovolnými funkcemi, jako jsou: plně automatické podávání při náběhu, ořezávač,  rychlé a plynulé změny šířky, rovnání hrany pro rohožový svitek, in-line příčný řez a možnost odběru vzorků.
Protože automatická navíječka CSM je velmi velký a složitý stroj, je vždy přizpůsobena vašim konkrétním potřebám. Rádi s vámi projednáme všechny výrobní parametry a požadavky. Více…

Navíječka i Jumbo navíječka slouží k nepřetržitému řízenému navíjení, inspekci, příčnému a podélnému řezání rohože ze skleněného vlákna nebo jiných materiálů. Navíječka a její části se umisťují za technologii výroby skleněné rohože. Navíječku lze navrhnout podle individuálních požadavků našich zákazníků – od základního vybavení až po plně automatické uspořádání, kde můžou být obsaženy sekce pro manipulaci s obalem, hřídelí, až po balící linku konečného produktu. Rohož materiálu je navinuta na papírové dutinky různých průměrů. Nejčastější průměry jsou 6“, 8“10“a 12“. Více…

Navíječka DST 371 slouží pro nepřetržité navíjení skelných nebo čedičových vláken. Vlákna jsou navinutá do sedlového nebo lichoběžníkového tvaru na plastovou či papírovou dutinku. Pro nepřetržité navíjení je vybavena dvěma vřeteny, které se v okamžiku dokončení návinu automaticky zamění, zatímco vlákna jsou převedena z jednoho bubnu na druhý. Pro rozvádění vlákna na cívku se používá rotující křídlo, které se pohybuje nad navíjecím bubnem. DST 371 je navržena tak, aby mohla pracovat v non-stop provozu v podmínkách velkého znečištění. Na jednom stroji lze navíjet současně 1 – 3 náviny na jednom navíjecím bubnu. Více…

Navíječka DST 375 slouží pro nepřetržité navíjení skelných nebo čedičových vláken. Vlákna jsou navinutá do sedlového nebo lichoběžníkového tvaru na plastovou či papírovou dutinku. Pro nepřetržité navíjení je vybavena dvěma vřeteny, které se v okamžiku dokončení návinu automaticky zamění, zatímco vlákna jsou převedena z jednoho bubnu na druhý. Pro rozvádění vlákna na cívku se používá rotující křídlo, které se pohybuje nad navíjecím bubnem. DST 375 je navržena tak, aby mohla pracovat v non-stop provozu v podmínkách velkého znečištění. Na jednom stroji lze navíjet současně 1 – 2 náviny na jednom navíjecím bubnu. Více…

Skupina objemovacích strojů se používá pro objemování skelného vlákna nebo směsi vláken (skelné / kevlarové) v přízi do maximální texu až 9600. Zobjemovaný materál je postupně navinut pomocí navíječky na buben. Více…

Jedná se o odvíječku s příčným řezem. Materiál je z odvíječky odtahován Pull rolly s nastavitelnou mezerou pro materiál, osa odvíječky je řízena elektromagnetickou brzdou. Příčný řez je typu střih – rychlost poháněného řezného kotouče je řízena měničem a řeže se vůči pevné drážce. Délka materiálu je nastavena podle pozice snímače na výstupním dopravníku. Výstupní dopravník může být nahrazen jiným typem manipulace, podle přání zákazníka. Více…

Převíječka HCR 1 je zkonstruována a vyrobena pro převíjení textilního vlákna pro výrobu lan. Stroj umožňuje převinuti materiálu z křížové cívky na navíjecí vřeteno přadeně, jeho následnou tepelnou úpravu a opětovné křížové navinutí na cívku.

Proces probíhá v těchto krocích: V prvním kroku stroj umožňuje převinuti materiálu z křížové cívky na navíjecí vřeteno přadeně. Z vřetene se navinutý materiál odejme a provede se jeho tepelná úprava, při které se materiál smrští. V následném kroku se materiál navlékne na menší odvíjecí vřeteno přadeně, ze kterého se následně odvíjí a navíjí se křížové zpět na cívku.

Pro oba směry navíjení je použitý akumulátor, který zabraňuje poškozeni zařízení v případě zaseknutí / zauzlování vlákna. Oba směry navíjení obsahují detekci konce matriálu a v případě detekováni konce materiálu se stroj zastaví. Více…

Automatická převíječka slouží k plně automatickému převíjení velkých rolí – velkonábalů na menší role, odříznutí navinuté části a zalepení volného konce. Na dutinku je tisknut přednastavený kód. Délka mřížky v roli je určena technologickým návodem pro daný typ stavební mřížky. Formátování probíhá automaticky, obsluha pouze doplňuje velkonábaly mřížek, dutinky do zásobníku a náplně tiskáren, frikčního zakladače a aplikace lepidla. Více…