Popis:

Stroj na přetočení HCR 1 je navržen a vyráběn pro přetočení textilních vláken pro výrobu provazů. Stroj umožňuje materiál přetočit z křížového cívku na vinutý vřeteno motání klubka, jeho následnou tepelnou úpravu a opětovné přetočení na cívku.

V prvním kroku stroj umožňuje materiál přetočit z křížového cívku na vinuté vřeteno klubka. Vinutý materiál je odstraněn z vřetena a provádí se jeho tepelná úprava ke zmenšení materiálu. V následném kroku je materiál navlečen na menší vřeteno klubka, ze kterého je následně přetočen a zkříženě navinut zpět na cívku.

Pro obě směry navíjení se používá akumulátor, aby se zabránilo poškození zařízení v případě zaseknutí / ohnutí vlákna. Obě směry navíjení obsahují detekci konce materiálu a stroj se zastaví, pokud je detekován konec materiálu.

Základní vybavení stroje:

  • Část vinutí klubka
  • Část vinutí navíječe
  • Akumulátor s rezervou materiálu pro zastavení
  • Ovládací panel
  •  Ovládání pomocí malých brzd nebo brzdy
  • Elektrické prvky Lenze

Ovládací prvky stroje:

  • Motor klubka je ovládán pomocí tlačítek Stop, Start a rychlosti, což je regulováno pomocí potenciometru. Motor vinutí je ovládán pomocí tlačítek Stop, Start a rychlosti, což je regulováno pomocí potenciometru.

Stop and Reset error safety buttons

Zastavit rampu (delší doba zastavení se používá při zastavení stiskem tlačítka Stop. Při tomto zastavení zůstává vlákno správně napjato skrze stroj.

O EMS rampu (kratší doba zastavení se používá při stisku tlačítka Bezpečnostní zastavení. Po stisknutí je regulované zastavení nejprve udržováno po dobu 1-2 sekund a poté se odpojí napájení ke strojům. Vlákno bude během tohoto rychlého zastavení vyskočit z normálních tažných nebo přetáčeních drah.

Technické údaje

HCR 1

Rychlost tažení a přetáčení

až 300 m/min

Napětí příze

max. 15 N

Překřížení křížového cívku

1:4

Průměr vřeten křížového cívku

76–94 mm

Max. průměr cívky na křížovém cívku

300 mm

Šířka rozložení

250 mm

Max. váha navíjení

15 kg

Průměr vinutého vřetena klubka

500 mm

Průměr odvinovacího vřetena klubka

257 – 285 mm

Napájení

3x400V-FN-FPE, 50 Hz

Spotřeba energie

4,4 kVA, 20A předchrana